Accountancy

De administratieve last om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen, is aanzienlijk. Wij staan u met raad en daad bij, zodat u zich kan focussen op uw activiteit. Onze samenwerking kan helemaal naar uw wensen en noden ingevuld worden:

  • Ofwel volgen we extern op, en rapporteren we op vraag of periodiek;
  • Ofwel assisteren we uw interne boekhouder bij rapportering – en aangifteverplichtingen;
  • Ofwel voeren we de volledige boekhouding, op ons kantoor of bij u ter plaatse, en rapporteren volgens een af te spreken periodiciteit.

We zijn steeds op zoek naar methodes om het u makkelijker te maken. Zo bieden we KMO – klanten de mogelijkheid om op afspraak en gratis in ons kantoor de eigen boekhouding te komen verwerken. U kan in alle rust de boekhouding bijhouden, en er zijn steeds medewerkers beschikbaar, mocht u vragen hebben tijdens het boeken of bij het opstellen van de BTW – aangifte.