Advies, expertise en waardebepaling

Als ondernemer hebt u behoefte aan advies en expertise op de vele domeinen waarbij financiƫle gegevens een rol spelen. Onze ervaring biedt u naast het puur analytische ook de garantie dat het onderzoeken, het onderhandelen, het redigeren van rapporten, het verdedigen van standpunten, op een deskundige wijze wordt uitgevoerd.

Onze ervaring situeert zich in hoofdzaak in:

  • opstarten van nieuwe ondernemingen en opstellen van het financieel plan;
  • uitvoeren van gerechtelijke expertise en -mandaten ( sinds 1976);
  • organiseren en uitvoeren van minnelijke expertise en arbitrage;
  • opstellen van rapporten i.v.m. de waardebepaling van aandelen of handelsfonds;
  • uitvoeren van een due diligence onderzoek bij overdracht van ondernemingen;
  • begroten van inkomstenverliezen en bedrijfseconomische verliezen na schadegevallen;
  • bemiddelen bij conflicten in vennootschappen ( vennoten, bestuurders, echtscheiding);
  • uitwerken van opvolgingsscenario' s in familiale ondernemingen.