Missie

Het is onze missie om een kwaliteitsvolle en betaalbare boekhoudkundige en fiscale begeleiding aan onze klanten te bieden. We willen ondernemers de kans bieden om zich te focussen op hun activiteiten, in de wetenschap dat hun fiscale - en rapporteringsverplichtingen in goede handen zijn.

We willen ook een klankbord zijn bij belangrijke beslissingen binnen het leven van ondernemingen, steeds met respect voor de onderneming en in constructieve samenwerking met haar gebruikelijke raadgevers.

Van Impe & Tally wil een betrouwbare partner zijn binnen uw onderneming, en in het vertegenwoordigen van uw onderneming binnen een constructieve samenwerking met de fiscale administraties, externe financiers, leveranciers,…

We willen een kwaliteitsvolle werkomgeving aan ons team bieden waarbij we alle medewerkers de kans geven om zich professioneel te ontplooien, en hen uitdagen om specialisten te worden binnen hun interesseveld. We willen hen actief helpen om het evenwicht tussen werk en gezin te bewaken.