Visie

Het beeld van kunstenaar Roland Rens symboliseert op expressieve wijze onze missie als dienstverlener op vlak van boekhouden-accountancy- fiscaliteit en aanverwante materies :

  • de stapel regelgeving die ons cliënteel moet naleven, verwerken we tot correcte, tijdige en bruikbare financiële staten;
  • we bouwen voortdurend aan het verbreden en verdiepen van onze kennis om zo weloverwogen adviezen te verstrekken;
  • we pogen voortdurend een evenwicht te bewaren tussen kostprijs van onze dienstverlening en de kwaliteit en de omvang van onze tussenkomst;
  • we houden de blik sterk gericht op de toekomst en willen ons cliënteel in goede en kwade dagen bijstaan om de juiste beslissingen te nemen.

Onze maatschappelijke betrokkenheid pogen we vorm te geven door genuanceerde adviezen te geven en door een equipe van medewerkers te vormen die oog heeft voor sociale en ethische aspecten. Ons eerder breed werkveld is de resultante van deze visie.